Moderna Museet Sverige

moderna museet-03

Moderna Museet, lokalisert på Skeppsholmen i Stockholm, er Sveriges desidert største museum for samtidskunst. Det har en av verdens fremste samlinger med kunst fra omkring 1900 og frem til i dag, samtidig som den fotografiske delen av museet omfatter til og med tiden fra rundt 1840. Moderna Museets visjon er å samle, bevare, vise og formidle det tjuende og tjueførste århundrets kunst i alle dets former.

 

Historie

Det Moderna Museet åpnet for første gang dørene i Exercishuset på Skeppsholmen den 9. mai 1958 under direktør Otte Sköld. Blant annet gjennom utstillingen av Picassos verdensberømte maleri Guernica, samt 93 tilhørende skisser, i 1956, hadde Moderna Museet fått et omdømme som både dagsaktuelt og nyskapende allerede før den offisielle åpningen.

1960-tallet skulle vise seg å bli museets gullalder, ettersom det, under direktør Pontus Hultén, befestet et internasjonalt rykte som både en innovativ og eksperimentell institusjon for samtidskunst. Hulténs formidling av amerikansk og europeisk samtidskunst side om side med eksperimentell dans, film og arkitektur viste seg å appellere til et ennå bredere publikum. Den 8. november 1993 ble Moderna Museet offer for et berømt kupp, da flere gjerningsmenn tok seg inn gjennom taket midt på natta, angivelig inspirert av metoden fra den franske filmen Rififi fra 1955. Tyvegodset, hvis verdi bikket godt over 370 millioner kroner, omfattet seks av Pablo Picassos og to av Georges Braques verker, hvorav bare tre av Picassos malerier er gjenfunnet.

I løpet av museets førtiende leveår ble Moderna Museet endelig flyttet til nye lokaler i 1998. Innvielsen av lokalene, tegnet av den spanske arkitekten Rafael Moneo, ble høytidelig utført av Kong Carl Gustav og Dronning Silvia den 12. februar.

moderna museet-05

 

Samling

I dag kan museet imponere med en omfattende samling av internasjonal kunst fra store deler av 1900-tallet, med berømte verker av blant annet Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Marcel Duchamp og Pablo Picasso. Samlingen dekker malerier, filmer, tegninger, trykk, skulpturer og andre installasjoner av både svenske og internasjonale kunstnere fra det 20. og 21. århundret, samt fotografier datert til 1840-tallet og frem til i dag. Marcel Duchamps innflytelse kommer svært tydelig fram i kuratorenes lidenskap for legendarisk og unik popkunst, samtidig som tallrike ikoniske verker, som Robert Rauschenbergs Monogram, Meret Oppenheims Ma gouvernante og Salvador Dalís The Enigma of William Tell, gir samlingen en solid ryggmarg.

I tillegg omfatter Moderna Museets samling et begrenset område med offentlig utendørskunst, som utgjør skulpturparken på Skeppsholmen i Stockholm nær Casino Cosmopol der du kan spille blackjack. Skulpturparken innbefatter 14 skulpturer laget av skulptører fra et bredt spenn av nasjonaliteter.

moderna museet-04