Nasjonalmuseet – kunst, arkitektur og design

oslo new museum-09

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har siden sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Riksutstillingen i 2003, vært et statlig, norsk museum. Nasjonalmuseets visjon er å konservere, stille ut og formidle nasjonens mest kjente samlinger innenfor design, kunst og arkitektur. I tillegg til museets permanente utstillinger av verk fra egne kunstsamlinger, formidles skiftende utstillinger med lånte verker. Videre er også diverse vandreutstillinger i inn- og utland en del av Nasjonalmuseets utstillingsprogram. Som et av de mest besøkte museene i landet hadde Nasjonalmuseet opp mot 700 000 besøkende i 2011.

 

Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet, stiftet i 1842, har helt siden 1882 hatt tilholdssted i Universitetsgata i Oslo. Bygningen, hvis interiør og eksteriør har vært fredet siden januar 2012, ble tegnet av arkitektene Adolf Schirmer og Heinrich Ernst. Nasjonalgalleriet eier en særlig omfattende og berømt samling av norske, nasjonalromantiske malerier, samt en samling av eldre kunst hvis hovedvekt ligger på norske skulpturer og malerier fra 1800-tallet. I tillegg er museet innehaver av en samling som inkluderer mange av Edvard Munchs mest berømte verker, som i manges øyne utgjør Nasjonalgalleriets høydepunkt. Museet kan også by på sentrale verk av innflytelsesrike kunstnere som Hans Gude, Christian Krohg, J.C. Dahl og Adolph Tidemand, i tillegg til verk av europeiske mestere som van Gogh, Monet, Renoir, Cézanne og Picasso.

 

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Nasjonalmuseet – Arkitektur har siden 2008 hatt adresse på Bankplassen 3, og er et museum hvis mandat er å presentere skiftende utstillinger av alt fra historiske temaer til samtidsarkitektur, samt den permanente utstillingen ”Byggekunst. Arkitektursamlingen fra 1830 til i dag”. Museumsbyggets særegne arkitektoniske uttrykk er en sammenstilling av Sverre Fehns poetiske modernisme og Christian Heinrich Groschs danske klassisisme. Grosch tegnet hovedbygningen, som ble ferdigstilt i 1830, som avdelingskontor for Norges Bank, mens Fehn var ansvarlig for å tegne tilbygget fra 2002 – Ulltveit-Moe-paviljongen.

Med flere hundre tusen artefakter datert fra 1830-tallet og frem til i dag har Nasjonalmuseet landets mest omfattende og verdifulle arkitektursamling. Norsk arkitektonisk kultur dokumenteres gjennom private arkitektarkiver, som dekker et bredt spekter av både materialer og media: Alt fra arkitekttegninger, fotografier og skissebøker til modeller, konseptuelle studier, ephemera og korrespondanse.

 

Kunstindustrimuseet

Kunstindustrimuseet, som ble stiftet i 1876, er et av de eldste museene i Norge og blant de eldste kunstindustrimuseene i Europa. I dag kan museet by på både skiftende utstillinger og de faste utstillingene ”STIL 1100-1905”, ”Design og kunsthåndverk 1905-2005”, ”Draktgalleriene” og ”Studiesamlinger for glass og keramikk”. Kunstindustrimuseet samling består av omkring 35 000 gjenstander og varier bredt fra drakt, mote og tekstiler, til keramikk, sølv, glass, møbler og kunsthåndverk. Her kan du finne både øst-asiatiske artefakter, greske vaser og mye annet.

 

oslo new museum-10

 

Museet for samtidskunst

Ved adressen Bankplassen 4 i Oslo finner man Museet for samtidskunst, der det vises skiftende utstillinger av både lånte verk og verk fra museets egne samling. Fordelt på de 2000 kvadratmeterne kan de besøkende se et variert utvalg av de 5000 norske og utenlandske verkene som Nasjonalmuseets samling av samtidskunst innbefatter. Samlingen strekker seg fra 1945 og frem til den dag i dag, og varierer stort både med tanke på uttrykksformer og sjangrer. Her kan man finne kunst i alle former; tegning, fotografi, skulptur, video, maleri og grafikk.

 

Landsdekkende program

Riksutstillinger var navnet på en statlig styrt institusjon hvis oppgave var å formidle og skape interesse overfor kunsthåndverk, billedkunst, design, fotografi og arkitektur. I 2010 ble denne institusjonens oppgaver lagt til avdelingen Landsdekkende program ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I dag er hovedformålet til Landsdekkende program å tilrettelegge for et bredt mangfold av kunstproduksjon med ypperste kvalitet. I tillegg føres et opplysningsprosjekt for å bedre den visuelle kompetansen hos det norske folk, ettersom kunnskap om skapende kunst vil kunne bidra til fornyelse, kritisk tenkning samt videreutvikling av både individ og samfunn.